KVKK’da Yer Alan İdari Para Cezalarının 2023 Yılında Uygulanacak Olan Tutarları, Yeniden Değerleme Oranına Göre Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 213 sayılı VUK mükerrer 298. Maddesinin b fıkrasına göre belirlenen; 2022 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı 24 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre; yeniden değerleme oranı %122,93 (yüzyirmiiki virgül doksanüç) olarak belirlenmiştir.

Kişisel Verileri Korumada GDPR’a Doğru Bir Adım Daha? Veri Koruma Görevlisi Hakkında Personel Sertifikasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

Kişisel Verileri Koruma Kurumu TSE 17024 numaralı standardına uygun olarak Veri Koruma Görevlisi unvanına sahip olacak kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esasları belirledi; 06 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de “Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ("Tebliğ") yayımlandı.

Akıllı Envanter mi? Excel ile Envanter mi?

KVKK Uyumunda envanter oluşturmak önemli bir etaptır. Bugüne kadar veri sorumlularının envanter oluşturmada daha çok excel'i tercih ettikleri görülmekteydi. Ne varki excel hem kullanımı zor hemde çok zaman alan bir seçenek olarak artık yerini envanter yazılımlarına bırakmaktadır.

Biyometrik Veriler ile İşe Giriş-Çıkış Kontrolü

Biyometrik veriler, kişilere özgü fiziksel ve davranışsal özellikleri tanımlamak ve kimliklerini saptamak üzere geliştirilmiş bilgisayar kontrollü otomatik sistemler vasıtasıyla yani biyometrik yöntemlerle toplanan verilerdir. Biyometrik yöntem, kişiye ait parmak izi, avuç izi, yüz, iris, retina, kulak, ses, imza, yazı dinamiği gibi biyometrik verileri yalnızca o belirli kişiye ait olabilecek karakteristik özelliği ile tanımlayan yöntemdir.

Türkiye’de Kurulu Şirketlerin GDPR Uyum Sorumluluğu

Hızlı dijitalleşme çağının yarattığı kişisel veri güvenliği kırılganlığını gündeme taşıyan ve kişisel verileri koruma altına almayı hedefleyen 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile Avrupa Birliği hukukunda ve Avrupa Birliği Ekonomik Alanı içerisinde; bireylerin kişisel verilerinin korunması ve Avrupa Birliği ile bağlantılı şirketlerin yönetmelik ile uyumlu bir şekilde veri işleme faaliyeti gerçekleştirmesi

Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 213 sayılı VUK mükerrer 298. Maddesinin b fıkrasına göre belirlenen; 2021 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı 28 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.