Adli Sicil Kaydını Hukuka Aykırı Olarak Mahkemeye Sunan Avukat Hakkında Kurul Kararının Özeti

Adli Sicil Kaydını Hukuka Aykırı Olarak Mahkemeye Sunan Avukat Hakkında Kurul Kararının Özeti

İlgili kişinin görülmekte olan işçilik alacakları davasında karşı taraf avukatının, ilgili kişiye ait ceza mahkumiyeti verilerini “tanık … hakkında daha önceden çok sayıda memur olmayan kişinin resmî belgede sahteciliği suçundan dolayı ceza davaları açılmıştır. Bu davalarda son olarak ….. Ceza Mahkemesinde …. dosyada almış olduğu mahkûmiyet hükmü kesinleşmiştir.” şeklinde Mahkemeye beyan sunması neticesinde ilgili kişi tarafından Kurum’a Şikayette bulunulmuştur. Kurum ise yaptığı inceleme neticesinde herhangi bir hukuki sebebe dayanılmadan veri işleme faaliyeti gerçekleştirildiği ve gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığından bahisle, Veri Sorumlusu olan Avukat hakkında 75.000 TL idari para cezasına hükmetmiştir. Ayrıca hükmetmiştir. Ayrıca ve suç unsuru bulunabileceği için Savcılığa suç duyurusunda bulunabileceği konusunda ilgili kişinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Kurul kararına ulaşmak için:

Yararlı olması dileğimizle.