1. VERBİS Yükümlüsü Müsünüz, Emin Olun?

İşyerindeki toplam personel sayınız 50 (elli)'den ve/veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000,00 (yirmibeşmilyon) TL’den fazla mı