1. VERBİS'e kayıt ile yükümlü müsünüz, emin olun?

İşyerindeki toplam personel sayınız 50 (elli)'den ve/veya yıllık mali bilanço toplamı 100.000.000,00 (yüzmilyon) TL’den fazla mı ?