6698 Sayılı Yasa kapsamında iki yıl olarak belirlenen uyum süreci sona ermiştir ve halihazırda “VERBİS kaydı haricinde”, diğer tüm konularda veri sorumlusunun mevzuata UYUMLU kabul edilmektedir.
Ülkemizde halihazırda;

 • Şirketler,
 • Serbest Meslek Mensupları (Avukat, doktor, SMMM,YMM, Gümrük Müşaviri gibi), Noterler,
 • Kamu kurumları,
 • Dernekler, vakıflar, meslek odaları gibi sivil toplum kurumları,
 • Profesyonel danışmanlık organizasyonları

dikkate alındığında milyonlarca veri sorumlusu bulunmaktadır.

VERBİS kaydı ile veri sorumluluğunun bağlantısı VERBİS kaydının sadece belli özellikleri taşıyan veri sorumluları bakımından gerekli olmasıdır; ancak KVKK Uyumu her veri sorumlusu bakımından bir şarttır.

Eğitimler ayrıca sektör özellikleri de dikkate alınmak üzere sektöre özel eğitimler olarak da planlanabilmektedir. Sektöre özel eğitimlerin özelliği eğitmenlerden birinin mutlaka sektör uzmanı olmasıdır.

KVKK Asistan kurumların ve veri sorumlularının eğitim ve donanımlı çalışan ihtiyacını karşılamak amacıyla güçlü ve uzman bir ekiple uygulayıcı eğitimlerini yürütmektedir.

Eğitimlere veri sorumlusu organizasyonuna dahil olan;

 • Genel Müdür/Müdür yardımcısı düzeyinde üst düzey yöneticiler
 • İnsan Kaynakları departman sorumlusu,
 • IT sorumlusu, ticaret departmanları sorumlusu,
 • Muhasebe Finans departmanları sorumlusu,
 • İdari işler/işlemler sorumlusu ve
 • Hatta üretim departmanı sorumlusu gibi veri işleyen departman sorumluları katılabilir.

Uygulamacı eğitimine veri sorumlusu organizasyonun büyüklüğüne göre tercihen en az iki kişinin katılmasında fayda görmekteyiz. Nispeten küçük organizasyonlar da dahi bir asıl bir yedek mantığıyla bakıldığında iki kişinin eğitim almasının faydalı olduğu görülmektedir.

Eğitimler iki tam gün sürmektedir.

Eğitim takvimini web sitemizden güncel olarak takip edebilirsiniz.

Öncelikle kavram ve mevzuat uygulamaları hakkında bilgi verilmekte, devamında ise tamamen uygulamaya yönelik eğitim verilmektedir.

Veri sorumlusunun VERBİS yükümlüsü olması ve kayıt yükümlülüğü olabileceği dikkate alınarak eğitimin sonunda VERBİS kaydı yapılması uygulaması yapılmaktadır.

Eğitimciler veri sorumlusunun bulunduğu şehre göre değişmektedir.

Bununla birlikte eğitim toplam 4 uzman eğitimciden oluşmaktadır.

Eğitimciler kişisel veri/veri koruma alanında uzman akademisyen ve uzman avukatlardan ve bir IT uzmanından oluşmaktadır.

Her eğitim için belli tarihler belirlenmekte ve toplanan taleplere göre eğitim açılmaktadır.

Eğitim takvimimizi bizimle iletişime geçerek takip edebilirsiniz.

Ancak veri sorumlusunun talebi ile firmaya özel eğitimler de karşılıklı belirlenecek program dahilinde verilebilmektedir.

Eğitim 3 başlıktan oluşmaktır. İlk iki başlık tüm veri sorumluları için geçerlidir, ancak üçüncü başlık sadece VERBİS kaydı zorunluluğu olan veri sorumluları bakımından geçerlidir. VERBİS zorunluluğunun kapsamının genişletilebileceği dikkate alınarak bu eğitimi tüm veri sorumluları alabilir.

Eğitim içeriğini görmek için buraya tıklayınız

 • Veri sorumlusunun uyumu hakkında bilgilendirme;
 • Yönetici farkındalığı oluşturma;
 • Eğitime katılanlar bakımından veri sorumlusu bünyesinde yapılacak uyum çalışmalarını yönetme ve yürütme bilgi ve becerisi kazandırma;
 • Veri envanterini çıkarabilme, yönetme, sürdürülebilirliği sağlama ve VERBİS kaydı çalışmasını tamamlama yeteneği kazandırma;
 • İlgili kişi başvurusu, şikayet ve ihlal yönetimi becerisi kazandırma.