6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili uyum sürecinde ilk olarak Şirketiniz içerisinde kişisel veri; gizlilik ve güvenlik ile ilgili farkındalık oluşturmalı ve sadece kişisel veriler değil, genel anlamda veri güvenliğini sağlamayı (ticari sırlarınız, üretim sırlarınız, kısaca her türlü know-how’ınızın korunması) kurum kültürünüzün bir parçası haline getirilmelisiniz.

  • Kurumunuzun kişisel veriler konusundaki yetenek, bilgi ve öz güven düzeyini artırmak,
  • Veri (kişisel veri, ticari veri, üretim, müşteri verileri) koruma perspektifinden kurumsal kültür dönüşümünü gerçekleştirmek,
  • Yasal yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi,
  • Saldırılara karşı daha güçlü bir organizasyon yaratmak,

amaçlarıyla sizler için hazırlanmış olan farklı eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz.
İhtiyacınıza uygun bir eğitim mutlaka vardır!