Sektörlere Özel KVKK Eğitimi

Bu pakette veri sorumlusunun sektör özellikleri ve başlangıçta alınan değerlendirme bilgileri kapsamında veri sorumlusu bünyesinde yürütülecek uyum çalışmasının mevzuata uygun ve olması gerektiği gibi yürütülebilmesi için gereken bilgi ve beceriler veri sorumlusunun belirlediği personel ve yöneticilere kazandırılır.
Eğitim içerikleri sektör özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Eğitim kapsamındaki sektörler;

 • Eğitim Sektörü
 • Sağlık Sektörü
 • Sigortacılık Sektörü
 • Lojistik Sektörü
 • Turizm Sektörü
 • Online Mağazacılık Sektörü
 • Bankacılık Sektörü

Veri sorumlusu bazında sektöre özel eğitimlerde, eğitim programı ve eğitimciler veri sorumlusunun sektör özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Eğitimlere veri sorumlusu organizasyonuna dahil olan;

 • Genel Müdür/Müdür yardımcısı düzeyinde üst düzey yöneticiler
 • İnsan Kaynakları departman sorumlusu,
 • IT sorumlusu, ticaret departmanları sorumlusu,
 • Muhasebe Finans departmanları sorumlusu,
 • İdari işler/işlemler sorumlusu ve
 • Hatta üretim departmanı sorumlusu gibi veri işleyen departman sorumluları katılabilir.

Sektör uygulamacı eğitimine veri sorumlusu organizasyonun büyüklüğüne göre tercihen en az iki kişinin katılmasında fayda görmekteyiz. Nispeten küçük organizasyonlar da dahi bir asıl bir yedek mantığıyla bakıldığında iki kişinin eğitim almasının faydalı olduğu görülmektedir.

 • Sektör özellikleri dikkate alınarak veri sorumlusunun uyumu hakkında bilgilendirme;
 • Yönetici farkındalığı oluşturma;
 • Eğitime katılanlar bakımından veri sorumlusu bünyesinde yapılacak uyum çalışmalarını yönetme ve yürütme bilgi ve becerisi kazandırma;
 • Veri envanterini çıkarabilme, yönetme, sürdürülebilirliği sağlama ve VERBİS kaydı çalışmasını tamamlama yeteneği kazandırma;
 • İlgili kişi başvurusu, şikayet ve ihlal yönetimi becerisi kazandırma.

Eğitimciler veri sorumlusunun bulunduğu şehre göre değişmektedir. Bununla birlikte eğitim bir sektör uzmanının da yer aldığı en az 4 uzman eğitimciden oluşmaktadır. Eğitimciler kişisel veri/veri koruma alanında uzman akademisyen ve uzman avukatlardan ve bir IT uzmanından oluşmaktadır.

Veri sorumlusu bazında sektöre özel eğitimlerde, eğitim programı ve eğitimciler veri sorumlusunun sektör özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Her eğitimde ayrıca teknik uygulamalar hakkında bilgi vermek ve uygulamaları denetlemek üzere ayrıca bir IT uzmanı bulunmaktadır.