AKILLI ENVANTER NEDİR?

Kişisel Veri Envanteri Oluştururken Bir kez Girdiğiniz Veriler İle KVKK Uyumunda İhtiyacınız Olan Pek Çok Sonucu Elde Etmeniz Fikrinin Ürünüdür.

Kişisel Veri Envanter oluşturmak yasal olarak zorunlu olmasının yanında, işlediğiniz veriler üzerinde hakimiyet sağlamanız ve veri işleme işlemlerini kolay yönetmeniz bakımından önemlidir. Envanteriniz yoksa, sürdürülen uyum çalışmaları eksik kalır, herhangi bir başvuru halinde ilgili kişiye gereken sürede ve tam cevap verilmesi zor bazen imkânsız hale gelebilir.

Akıllı Envanter İle Elde Edeceğiniz Sonuçlar Nelerdir?

 • KVKK RAPORLARI
  • KVKK Detaylı Envanter Raporu
  • KVKK VERBİS Envanteri Raporu
 • OTOMATİK BELGELER
  • Veri Sorumlusunun Bilgileriyle Birebir Uyumlu KVKK Politikaları Metinleri
  • Veri Sorumlusunun Bilgileriyle Birebir Uyumlu Aydınlatma Metinleri
  • Veri Sorumlusunun Bilgileriyle Birebir Uyumlu Açık Rıza Metinleri
  • Diğer KVKK Uyum Belgeleri
 • OTOMATİK BAŞVURU YÖNETİMİ
  • Otomatik Başvuru Yönetimi Asistanı (Yakında)
  • Otomatik Başvuru Cevabı Oluşturma Asistanı (Yakında)
 • AKILLI ENVANTER İLE SİLME, YOKETME, İMHA YÖNETİMİ
  • Otomatik Silme Yok Etme Alarmları (Yakında)
  • Silme, Yok Etme, İmha Asistanı (Yakında)

4 Adımda Envanter

1. ADIM

Envanter KVKK Uyumunda Ciddi Bir Öneme Sahiptir: Nedir, Neden Gereklidir, Ne İşe Yarar? Öğrenmelisiniz.

2. ADIM

Envantere Giriş İçin Hazırlıklarınızı Tamamlayın; Envantere Gireceğiniz Bilgileri Planlamalısınız, Her Kişisel Verinin Organizasyon İçinde Bir Yolculuğu Vardır.

3. ADIM

Girişi Eksiksiz Olarak Tamamlayın; Mükemmel ve Doğru Sonuçlar Ancak Tam Veri Girişi İle Alınır, Bir Kere Ve Tam Giriş Yapın, Aldığınız Sonuçlardan Emin Olun.

4. ADIM

Akıllı Envanterin Verdiği Mükemmel Sonuçların Tadını Çıkarın; VERBİS'e yüklemeye hazır VERBİS Raporu Dahil 8 Adet Rapor, Otomatik Belgeler, Akıllı Başvuru Yönetimi, Akıllı İmha Yok Etme Yönetiminin hepsi kullanıma hazır!

Akıllı Envanteri Kimler Kullanabilir?

Akıllı envanteri ortalama bir bilgisayar kulanıcısı olan herkes kullanabilir; bunun için özel bir yazılım dili bilmenize gerek yoktur.

Akıllı envanteri bütünleşik bir veritabanı olan ya da olmayan her veri sorumlusu kullanabilir.

Son olarak dijital ortamda saklanmayan ve bilgisayarlar tarafından değerlendirilmesi yapılmayan kişisel veri saklanma ortamlarına (örneğin kağıt ve dosya ortamı) sahip veri sorumluları da akıllı envanteri kullanabilir.

Porto Support Porto Documentation
Performance on Laptop

Zaman Maaliyetinizi Düşürün

Akıllı Envanter ile KVKK Uyum süresini
%100 azaltıyoruz.

Akıllı Envanter = Mükemmel Sonuçlar

Sadece veri girişi yaparak elde edeceğiniz onlarca sonucu
akıllı envanterden alacaksınız.

KVKK Asistan Akıllı Envanter
KVKK Asistan Akıllı Envanter

Akıllı Envanter Yazılımı Ayrık Bir Yapı Mıdır? Bütünleşik Midir?

Akıllı Envanter yazılımı ayrık bir yapıdır, bütünleşik veri tabanı kullanmayan veri sorumluları mükemmel bir fonksiyon ve sonuçlar sunar. Bütünleşik yapısı olan veri sorumluları bakımından da bulunması ekstra özellikler arzeder.

Son olarak dijital ortamda saklanmayan ve bilgisayarlar tarafından değerlendirilmesi yapılmayan kişisel veri saklanma ortamlarına (örneğin kağıt ve dosya ortamı) sahip veri sorumluları da akıllı envanteri kullanabilir.

Akıllı Envanter

Sadece 4 Adımda Alacağınız Mükemmel Sonuçlara Ulaşmak İçin

Hemen Kullanmaya Başlayın
Akıllı Envanter