KVKK Eğitim Programımız Açıklandı

1. BÖLÜM – KVKK KAVRAM, UYUM VE UYGULAMA


1. BAŞLIK: VERİ

 • KİŞİSEL VERİ NEDİR? 
 • TÜZEL KİŞİLERİN VERİLERİ İLE İLİŞKİSİ NEDİR? 
 • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR? 

2. BAŞLIK: YASAL DAYANAK

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU VE YASAL MEVZUAT 

3. BAŞLIK: HAKLAR

 • İLGİLİ KİŞİ KAVRAMI – İLGİLİKİŞİNİN HAKLARI

4. BAŞLIK: SORUMLUSU

 • VERİ SORUMLUSU KİMDİR? 
 • VERİ İŞLEYEN KİMDİR? 

5. BAŞLIK: VERİ İŞLEME

 • VERİLERİN İŞLEMESİNİN İLKELERİ
 • VERİLERİN İŞLEME ŞARTLARI
 • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN ŞARTLARI
 • YURTİÇİNDE KİŞİSEL VERİ AKTARMA
 • YURTDIŞINA AKTARMA
 • VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ -I
 • VERİ SORUNLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ -II
 • III- AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • IV- SİLME / YOK ETME / ANONİMLEŞTİRME
 • V- TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
 • VI- VERBİSE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • VII- İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURUSUNU CEVAPLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6. BAŞLIK: YAPTIRIMLAR

 • SUÇLAR
 • KABAHATLER

2. BÖLÜM – VERİ SORUMLUSU UYUM SÜRECİ İŞLEMLERİ / EYLEM PLANI – VERBİS

 •  VERİ SORUMLUSU EYLEM PLANI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME
  • Veri Sorumlusu Bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması ile İlgilenecek Kişinin/Kişilerin Görevlendirilmesi  
  • Veri Sorumlusu Organizasyon Şemasının Hazırlanması / (Varsa) Gözden Geçirilmesi
  • Kişisel Verileri Koruma Komitesinin Oluşturulması 
  • Kişisel Veri Envanterinin Çıkarılması
  • Dokümantasyon Oluşturma 
  • Yürürlük ve Eğitim 
  • Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme
  • Düzeltme, Güncelleme, Doğru Veri Tutma
  • Denetleme
 • VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS) 
  • Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması ve VERBİS Kayıt Süreçlerinin Anlatılması

*Eğitim pandemi sebebiyle online olarak organize edilecektir.