KVKK Uygulama Rehberi Nedir?

Veri Sorumlusunun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na nasıl uyumlu geleceğini, alınması gereken idari ve teknik tedbirleri, belge döküman uyumunun nasıl sağlanacağını örnekleriyle anlatan bir rehberdir. Rehber 7/24 güncel ve değişkendir. En son uygulama ve örnekleri Rehberde bulacaksınız, yenilikleri ve değişiklikleri aynı anda göreceksiniz.

KVKK'ya en kolay nasıl uyumlu hale gelirsiniz?

KVKK'ya uyumlu hale gelmek bir süreç gerektirir. Bununla birlikte kişisel veriler konusunda farkındalığı ve uyum sürecini kolay ve özümseyerek kısa sürede de gerçekleştirmeniz mümkündür. İhtiyacınız olan şey sadece kişisel verilerin korunması konusunda uzman kişilerce hazırlanmış örnekli, sistematik bir uygulama rehberidir!

Kişisel Verileri Koruma Kanununa Uyum Konusunda Yapılacaklar Kısaca Nasıl Özetlenir?

KVKK'ya uyum için Kişisel Veriler hakkında farkındalık yükseltilmeli, Kişisel Verileri Koruma Ekibi veya KVKK Komitesi oluşturulmalı, kişisel veri organizasyonunun tespiti tam olarak gerçekleştirilmeli, uzmanlardan kişisel veriler eğitimi alınmalı, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve tüm 3. kişiler ile ilişkiler ve sözleşmeler KVKK'ya uygun hale getirilmeli, teknik tedbirler ve idari tedbirler alınmalı ve kapsamda olan veri sorumluları için kişisel veri envanteri çıkarılarak VERBİS'e kayıt olunmalıdır.

VERBİS Kaydı Zor mudur?

VERBİS kaydı yapılması zor bir uygulama değildir. Önemli olan veri sorumlusu organizasyonunu doğru yansıtan Kişisel Veri envanterinin çıkarılmasıdır. Enventer çıkarmak için veri sorumlusunu iyi tanımak ve tanımlamak, kişisel verilerin varlığını ve durumunu iyi tespit etmek gerekir. Kişisel Veri envanterini oluşturmak için konu hakkında uzman bir ekipten destek almak faydalıdır.

Kişisel Veri Envanteri Nasıl Oluşturulur?

VERBİS'e kayıt yükümlülüğü olsun veya olmasın her veri sorumlusunca çıkarılmalıdır. Kişisel verilerin veri sorumlusu organizasyonundaki yaşam döngüsünü veri envanteri yansıtır. Başvuru, şikayet ve ihlal hallerinde sağlıklı ve doğru bir envantere sahip olmak ciddi bir avantaj sağlar. Veri envanteri çıkarmada en önemli adım doğru bir kişisel veri haritası çıkarmak yani organizasyonun kişisel veriler perspektifinden tam bir fotoğrafını çekmektir. İlaveten, saklama yöntem ve süreleri, silme, yok etme , anonim hale getirme konusundaki politikaları veri sorumlusuna ve Kanuna uygun olarak belirleyip envanteri tamamlamak gerekir.

KVKK Başvuru Yönetimi Nasıl Gerçekleşir?

Veri ihlali olsun veya olmasın başvuru yönetimi ciddi ve riskli bir hukuki süreçtir. Veri ihlali olup olmadığı kişisel veri envanteri ve teknik alt yapı sayesinde kolayca anlaşılabilir. Veri ihlali varsa bunların teknik mi idari bir ihlalden mi kaynaklandığı iyi bir kişisel veri envanteri, iyi bir idari dokümantasyon ve iyi bir teknik tedbirler dokimantasyonu ile kolayca ortaya çıkarılabilir. Süreç yönetimi için bir prosedür oluşturmak ve eğitilmiş uzman kişilerce süreci yönetmek gerekir.

Şikayet Yönetimi Nasıl Sağlanır?

İlgili Kişi tarafından KVKK ya şikayet artık olağan bir hukuki süreç olarak veri sorumlusunun güncel hayatının bir parçasıdır. İhlal olsun veya olmasın başvuru sürecinden başlayarak bu süreci titiz bir şekilde ve Kişisel Veriler hakkında eğitilmiş çalışanlarınız ve uzmanlar ile yönetmelisiniz.

İhlal Süreci Yönetimi Nasıl Yapılır?

Veri ihlalini tespit etmeniz üzerinde hemen duruma ciddiyetle el koymalı, uzman danışmanınızın konuya katılımını sağlamalı, konuyu 72 saat içinde KVKK ya veri ihlal bildirimi formu ile bildirmeli, gerekliliği tespit edilmesi halinde ilgili kişiye/kişilere bilgi vermelisiniz. İhlal bildirimini yapmak zararın büyümesini engellemede ve KVKK tarafından uygulanacak yaptırımların şiddetini tespit etmede önemlidir.

KVKK Uygulama Rehberinde Neler var?

Tamamı uzmanlarca ve uygulamacıya yönelik olarak hazırlanmış olan

  • Uyum süreci işlemlerinin nasıl yürütüleceği, yürütülmesi gerektiğine ilişkin uygulama adımları ile,
  • Deneyimlenmiş örnekler,
  • Başvuru yönetimi,
  • Şikayet yönetimi,
  • İhlal Yönetimi süreçleri.

KVKK Uygulama Rehberine Gözatın

Güvenilir, Kolay, Hızlı