KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ HAZIRLAMA PROGRAMI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlularından Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıtla yükümlü olanlar; Veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan etmek ve bu faaliyetlerini özetleyen Kişisel Veri İşleme Envanteri (ENVANTER) tutmak zorundadırlar.

“Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik”te Envanter, “Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,” olarak tanımlanmıştır.

Sicile kayıt olmakla yükümlü olsun veya olmasın tüm veri sorumlularının, KVKK ya uyumun bir gereği olarak veri işleme faaliyetlerini açıklayan bir Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamaları faydalıdır. Aksi takdirde bir başvurunun cevaplanması, işlenen verilere ilişkin gerektiğinde izahatte bulunulabilmesi çok kolay olmayacaktır. Sicil kaydı zorunlu olanlar bakımından ise Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterinden elde edilmektedir.

KVKK ASİSTAN bu ürünü ile; VERBİS yükümlüleri ile Kişisel Veri İşleme Envanteri bulundurması faydalı olan veri sorumluları için KOLAYLAŞTIRICI ENVANTER HAZIRLAMA PROGRAMI ortaya çıkarmıştır.

Bu program sayesinde VERBİS’e beyan etmekle yükümlü olduğunuz bilgileri kolayca seçip bir araya getirebilecek, detaylı envanter ve veri işleme politikası yanında VERBİS ile uyumlu ve kolayca VERBİS’e aktarabileceğiniz bir ENVANTER ile ihtiyacınız olanı karşılayacaksınız.

Tek bir Veri Giriş Ekranını kullanarak seçeceğiniz ve dolduracağınız bilgiler üzerinden hem VERBİS envanteri tablosunu, hem kişisel veri işleme politikanızı hem de detaylı kişisel veri işleme Envanterinizi hazırlamış olacaksınız. Girmiş olduğunuz bilgiler ile kolayca excel raporu oluşturabilirsiniz. VERBİS ve Envanter raporlarınızı ayrı excel dosyalarında görüntüleyebilirsiniz. Uygulamanın en verimli çalışması GOOGLE CHROME üzerinden gerçekleşmektedir. Bu nedenle kullanıcılarımızın Chrome üzerinden veri girişini sağlamalarını öneririz. Aşağıda verilen örnekler üzerinden programımızın detaylarını inceleyebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

 • Uzman avukat ve akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini yazılım ile
  birleştirdikleri ürün,
 • Uzmanlarca oluşturulan ve yükleyeceğiniz bilgiler konusunda
  aydınlatıcı ve yönlendirici açıklamalar
 • Çok kısa  zaman ayırarak en doğru envanteri elde etme
 • Kolay kullanımlı arayüz,
 • Web üzerinden ulaşılır, kurulum gerektirmez,
 • Organizasyonunuza özgü envanteri her an güncelleyebileceğiniz şekilde
  ve bulutta saklama özelliği
 • VERBİS’e aktaracağınız birebir envanteri elde etme
 • Bir kez girdiğiniz bilgiler ile;  eş zamanlı olarak kişisel veri
  işleme politikası elde etme 
 • Eş zamanlı olarak kişisel veri işleme envanterine ulaşma
 • Elde edilen tüm raporların Excel ile dışarı aktarımı.
kolay verbis kvkk programı kvkk verbis programı verbis veri işleme programı
Veri işleme programı KVKK Envanter Hazırlama Programı