Önemli Duyurular / Yenilikler


KVKK’da Yer Alan İdari Para Cezalarının 2023 Yılında Uygulanacak Olan Tutarları, Yeniden Değerleme Oranına Göre Belirlendi 8 Ara

KVKK’da Yer Alan İdari Para Cezalarının 2023 Yılında Uygulanacak Olan Tutarları, Yeniden Değerleme Oranına Göre Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 213 sayılı VUK mükerrer 298. Maddesinin b fıkrasına göre belirlenen; 2022 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı 24 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre; yeniden değerleme oranı %122,93 (yüzyirmiiki virgül doksanüç) olarak belirlenmiştir.

Kişisel Verileri Korumada GDPR’a Doğru Bir Adım Daha?  Veri Koruma Görevlisi Hakkında Personel Sertifikasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 6 Ara

Kişisel Verileri Korumada GDPR’a Doğru Bir Adım Daha? Veri Koruma Görevlisi Hakkında Personel Sertifikasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

Kişisel Verileri Koruma Kurumu TSE 17024 numaralı standardına uygun olarak Veri Koruma Görevlisi unvanına sahip olacak kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esasları belirledi; 06 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de “Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ("Tebliğ") yayımlandı.

Akıllı Envanter mi? Excel ile Envanter mi? 9 Kas

Akıllı Envanter mi? Excel ile Envanter mi?

KVKK Uyumunda envanter oluşturmak önemli bir etaptır. Bugüne kadar veri sorumlularının envanter oluşturmada daha çok excel'i tercih ettikleri görülmekteydi. Ne varki excel hem kullanımı zor hemde çok zaman alan bir seçenek olarak artık yerini envanter yazılımlarına bırakmaktadır.